Karolinska sjukhuset

Stockholm

Vi levererade många olika typer av anpassade stålkarmar till Karolinska. Bland annat kan nämnas MKL 3-delad stålkarmar, svetsade stålkarmar till röntgenrum och skjutdörrskarmar.