Foder- & Karmbeteckningar

Vår specialitet är att kunna leverera både enkla och komplexa projekt med speciallösningar.
För att underlätta detta döper vi våra modeller med flexibla beteckningar, där grundmodellen följs av beskrivning av foderlösning för båda sidor av väggen. 

Se våra grundmodeller och standardfoder i produktbladen längst ned.