Produktinformation

Karmtyper

Karmarna tillverkas normalt för standardstorlekar enligt svensk standard, men specialmått förekommer och samtliga karmtyper kan anpassas inom vissa gränser. Exempelvis kan foderbredd, karmdjup, karminfästningar, m.m. utformas enligt de flesta önskemålen. De flesta karmprofiler kan dessutom konstrueras som karmar för, pendel‐ eller skjutdörrar, som öppningskarmar eller som invändiga fönster.  Placering av lås, gångjärn samt övriga beslag sker i samråd med utsedd dörrbladsleverantör och enligt inom branschen utarbetade rutiner.

Material

Karmarna tillverkas av riktad kallvalsad stålplåt, DC 01. Plåttjockleken är normalt 1,5mm men kan ökas till 2,0mm för de flesta modellerna. Karmarna kan även tillverkas, helt eller delvis, av rostfri stålplåt SIS2333 (EN 1.4301) alt. SIS 2343 (EN 1.4404) samt aluzinkplåt (DX 51D+AZ)

Ytbehandling

I standardutförande levereras karmarna fabrikslackerade i slagtålig pulverpolyester. Ytbehandlingen innebär att karmarna först tvättas rena kemiskt, följt av att polyesterfärgpulver appliceras och härdas fast i en ugn vid en temperatur på ca 225 grader. Lacklagret blir ca 80my efter härdning. Detta ger en mycket tålig yta mot nötning och kan vara ett alternativ till rostfri plåt i lokaler där det ställs höga krav på förslitning, exempelvis skolor, sjukhus, industrihus, kaserner etc. 
Karmarna kan i stort sett levereras i vilken kulör som helst, dock tillkommer en extra kostnad för andra kulörer än våra standardkulörer ur NCS/RAL systemet.

Beslagning & Tillbehör

Gångjärn
Karmarna levereras som standard med förzinkade ASSA 3228-01B. Andra gångjärnstyper levereras på begäran.

Lås
Som standard levereras lackerade karmar med ett justerbart slutbleck infällt i karmsidan. För helt eller delvis rostfria karmar så stansas ett låshål direkt i karmsidan och förses med en justerbar slutbleckskåpa.

Mot särskild beställning kan karmen även levereras med säkerhetsslutbleck eller urtag för stolpar till elslutbleck.

Elkomponenter
Karmarna kan levereras med urtag för diverse elkomponenter, såsom karmöverföring, magnetkontakter, draglucka, m.m. Vid önskemål kan dessa vara förberedda med kabelslang och dragtråd från fabrik.

Karminfästning
Normalt är karmarna försedda med karmskruv. Mot beställning medlevereras en monteringssats bestående av montageskruv och nylonplugg. För specifika applikationer kan karmen utrustas med t.ex. kraftigare karmskruv i stål eller infästningar anpassade för ihopmontage av flera karmar.

Brand- & Ljudklassificering
Nordplåt har ett eget typgodkännandebevis 5088/84 för stålkarmsmodellerna MKL, SP, SK och KK. Typgodkännandet innefattar brandteknisk klass EI30 och EI60, luftljudisolering klass R’w 30dB, 35dB & 40dB, samt inbrottsklass RC2. Vid behov kan stålkarmen tillverkas enligt anvisning för att uppfylla kraven i en dörrfabrikants befintliga typgodkännande.

Tätningslist
Karmen levereras som standard med en självhäftande tätningslist monterad på låssidan. Vid krav från uppställda ljud‐ och/eller brandkrav så förses hela karmen med tätningslist. Tätningslist monterad i ett integrerat listhållarspår finns som tillval för de flesta karmtyper.

Isolering
Vid brand- och/eller ljudkrav ingår mineralull i karmleveransen. Normalt är isoleringen monterad från fabrik. För karmtyper som måste isoleras efter att karmen justerats in i väggöppningen, exempelvis MKL och KK-2, så är isoleringen istället löst levererad.

Tröskel
Samtliga karmtyper kan förses med olika tröskeltyper av rostfritt stål. Karmarna kan kompletteras med trätröskel eller gummitröskel. Svetsade karmar levereras med transportstag av L‐profil som stadgar karmen under transporten och i hanteringen på arbetsplatsen. Staget tas bort innan karmen monteras, se monteringsanvisning.

Dokument