Drift & underhåll

Allmänt

Liksom alla mekaniska konstruktioner med rörliga delar kräver karmar/dörrar ett visst mått av underhåll för att fungera oklanderligt under hela sin brukstid. Underhållsbehovet är beroende bl. a. av öppningsfrekvens, belastning, miljö och underhållskvalitét. Underhållet består av: översyn, smörjning, rengöring och vid behov justering.

Översyn

Stålkarmar och dess medföljande tillbehör bör ses över med jämna intervaller beroende på underhållsbehov, dock minst en gång per år. Kontrollera föjande:

1. Springan mellan dörr och karm ska vara lika runtom. Dörren ska gå lätt att stänga. Vid behov justeras karmen med hjälp av karmskruvarna. Dra fast ev. lösa montageskruvar.

2. Tätningslisten ska sitta fast och vara oskadad. Byt vid behov.

3. Gångjärnet och dess infästningar i karm ska vara oskadade. Skadade eller utslitna gångjärn ersätts med nya. Lösa skruvar dras fast. Smörj vid behov enligt följande instruktion: Kontrollera att samtliga gångjärn är bärande. Vid behov justeras tapparna. Använd då en torx 15 för steglösa gångjärn, eller brickor för gångjärn med brickinkast.

4. Låsbleckets/låskoppens justering. Om dörren står och slår så bör justerläppen ställas in för att uppnå rätt stängningstryck. Kontrollera även justerläppar för kantreglar och spanjoletter. Skruva åt eventuella lösa skruvar.

5. Övriga tillbehör och beslagning kontrolleras enligt tillverkarens rekommendationer.

Smörjning

För smörjning av gångjärn skall vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett användas.
ASSA gångjärnsfett är särskilt utprovat och rekommenderas speciellt för tappbärande gångjärn. Olja skall inte användas annat än i de fall då fett absolut inte låter sig appliceras. Det är viktigt att rätt fett används, eftersom yttrycken i framförallt tappbärande gångjärn kan bli mycket höga.

Vid leverans av våra karmgångjärn, samt i förekommande fall då vi lackerat dörrgångjärn, levereras de osmorda. Detta skall ombesörjas av de ansvariga montörerna på arbetsplatsen.

Rengöring

Lackerade detaljer tål att rengöras med de flesta på marknaden förekommande rengöringsmedel.

Lösningsmedel som lacknafta, thinner och liknande skall dock ej användas. Vid skador på lackerade ytor, kan dessa repareras med våtfärg. Skadan ruggas då lätt med ett finkornigt slippapper innan färg appliceras med exempelvis en planstrykare.

Rostfria produkter kan rengöras på samma sätt som de lackerade. Vid undermålig rengöring kan ett rengöringsmedel, Avesta Cleaner 401, användas. Se även: www.avestafinishing.se.

Allmänt gäller att rengöringsmedel inte får innehålla klorider eller slipmedel som kan skada ytan på plåten. Mindre repor kan tas bort med en finkornig polerduk.